Generalforsamlingen 2008 
Generalforsamling i Barlindhøiden Kreds av Helgeren Combinerede Øl- & Hyggeforening ble avholdt i Café Oliven, Son, mandag den 8. desember fra kl. 1730.


Bildet viser to av de beslutningsdyktigeMøtet var preget av ro, verdighet og disiplin.

Av stemmeberettigede møtte:
Stein, Erik, Svenna, Geiern, Kjetil, Astrid, Knutene A & B. og Eirik. Presidentens privatsjåfør (Marit) ble innrømmet talerett.Til behandling forelå kafeens enkle, men velsmakende meny. Forsamlingen konsentrerte seg i hovedsak om bouillabaise, gresk salat, pizza og entrecôte.

Presidenten motsatte seg at det skulle holdes valg, idet han i likhet med Robert Mugabe ikke ser noen grunn til å fratre sitt embete i levende live.
Innkomne forslag var ikke registrert, men etter benkeforslag ble følgende tema tatt opp til drøfting:

Indretjenesten på hytta har i den senere tid latt noe tilbake å ønske på noen punkter. Det ble påpekt slurv med renhold av bl.a. propanapparat og stekepanner, manglende påfylling av lampeolje, manglende utskifting av utbrente telys og lysestumper i stakene, samt til dels utstrakt stearinsøl, bl.a. på vinduene (!).

Forsamlingen var delt i synet på hvorvidt man bør ha et ordensreglement hengt opp i laminert utførelse på innsiden av døren. Man konkluderte med at dårlig hytteskikk best bør påtales direkte overfor dem som ikke tar det helt nøye med hvordan hytta forlates.

Møtet hevet kl. 21.10. Alle var istand til å forlate lokalet ved egen hjelp.


Kommentarer 
Der er ingen kommentarer for dette indlæg.